Kanker Nazorg Wijzer

De Kanker Nazorg Wijzer (KNW) is een online zelfmanagement programma dat helpt bij herstel na kanker. Het brengt in kaart welke klachten en problemen na de behandeling aanwezig kunnen zijn en geeft op maat opdrachten en adviezen hoe je het ervaren van de klachten en problemen kunt verminderen. 

De KNW biedt ondersteuning voor mensen die na hun behandeling voor kanker met hun herstel aan de slag willen gaan op zowel psychosociaal als fysiek gebied en ook als je wilt werken aan een gezonde leefstijl. De adviezen en informatie zijn toegespitst op je persoonlijke situatie maar je wordt niet doorverwezen naar hulpverleners. Op basis van de vragen die je invult (dit is een vragenlijst waar je ongeveer tussen de 15-45 minuten mee bezig bent volgens de testers) krijg je een persoonlijk advies met welke module je het beste aan de slag kunt gaan. Dit advies is gericht op het verbeteren van je zelfmanagementvaardigheden tijdens herstel na kanker.

Het programma is verdeeld in modules: vermoeidheid, werk, relaties, stemming, beweging, voeding, roken en restklachten. De theorie in de modules wordt ondersteund door video’s. Deze adviezen zijn makkelijk terug te vinden en blijven een half jaar tot je beschikking. Je kunt het programma thuis zelfstandig in alle vrijheid gebruiken, maar het liefst wel binnen 4 maanden. Het is een intensief programma met veel vragenlijsten en doe-opdrachten welke je niet in één keer hoeft in te vullen.

Er zijn 130 bezoekers (d.d. juni 2018).

Voor wie: 

Voor mensen bij wie de behandeling van kanker is afgerond en willen werken aan hun verdere herstel. De Kanker Nazorg Wijzer is wetenschappelijk onderzocht bij volwassen vrouwen en mannen die:
1. In het verleden kanker hebben gehad.
2. Maximaal een jaar geleden hun primaire behandeling (operatie, chemotherapie en/of radiotherapie) hebben afgerond.
3. Geen tekenen van kanker meer hadden bij het laatste bezoek aan de specialist.

Waarvoor te gebruiken: 

Het helpt bij herstel na de behandeling van kanker. Dit programma kan ondersteuning bieden bij het verbeteren van de kwaliteit van leven en eventuele ervaren problemen verminderen. Ook kan het programma bijdragen aan een gezondere leefstijl. De informatie, opdrachten en adviezen in de modules kunnen je hierbij helpen. Doordat adviezen worden afgestemd op de persoonlijke situatie, krijg je helder inzicht in de gevoeligheden in eigen situatie. Het programma helpt je met specifieke tips en adviezen.

Evaluatie:

Vorm: 

Het is een web-applicatie met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

Kosteloos: 

Ja, het is nu nog (d.d. juni 2018) een half jaar kosteloos te gebruiken.

Taal: 

Nederlands

De beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 
1.Gebruiksvriendelijkheid / informatie goed te begrijpen
2.Betrouwbaarheid
3.Privacy

Klik hier voor het volledige beoordelingsrapport >>

Gebruiksvriendelijkheid: 

De informatie in de Kanker Nazorg Wijzer (KNW) is goed te begrijpen, de tekst wordt ondersteund door video’s en je krijgt een duidelijk overzicht van mogelijke klachten. De vragenlijsten zijn lang en de adviezen die hieruit komen, kunnen op sommige gebieden meer uitgewerkt worden. De hoeveelheid informatie die gegeven wordt en het advies is niet in balans. Er zijn veel doorverwijzingen (links) naar relevante informatie, minder naar professionele hulpinstanties (bv via de verwijsgids kanker). Het advies om contact op te nemen met een zorgverlener in de 1e of 2e lijn ontbreekt.

Waardering: 
Voldoende
Betrouwbaarheid: 

De KNW is ontwikkeld door de Open Universiteit en de Universiteit van Maastricht. Er is
onderzoek gedaan naar het effect en er zijn betrouwbare bronnen en gevalideerde vragenlijsten gebruikt.
Wanneer je inlogt kun je hierover lezen. Er is samengewerkt met meerdere partijen en patiënten.
Aandachtspunt is dat het duidelijker kan worden vermeld wie de eigenaar is.

Waardering: 
Goed
Privacy: 

Voor het invullen van de vragenlijst wordt toestemming gevraagd of je gebruik gegevens gebruikt mogen worden om het programma te verbeteren. De privacy gegevens staan benoemd maar dit
mag prominenter op de website te komen staan en concreter. Er ontbreekt informatie over wat er specifiek met de ingevoerde gegevens gebeurd, hoelang de bewaartermijn is en hoe er omgegaan wordt met de nieuwe privacy wet. Tevens wordt er niet genoemd dat je je gegevens altijd mag inzien.

Waardering: 
Voldoende