Minder angst na kanker

Deze online zelfhulptraining helpt mensen die last hebben van angst voor terugkeer van kanker en die beter willen leren omgaan met deze angst. Bij ernstige angstklachten wordt de zelfhulptraining afgeraden. Deze training duurt ongeveer drie maanden en bestaat uit drie basis modules en vijf keuzemodules. Aangeraden wordt om wekelijks minstens een uur tijd te besteden aan oefeningen en weekopdrachten. Vaak is de training een onderdeel van een behandeling bij het Helen Dowling Instituut (HDI), maar je kunt ook los daarvan deelnemen. Kosten voor deelname aan de training zijn € 45,00.
Aantal deelnemers (d.d. juni 2018): ruim 300

Voor wie: 

Voor iedereen, ouder dan 18, die kanker heeft gehad en last heeft van angst voor terugkeer van de ziekte.

Waarvoor te gebruiken: 

De zelfhulptraining helpt om beter te leren omgaan met de angst voor terugkeer. 

Evaluatie:

Vorm: 

Internettraining, web-applicatie

Kosteloos: 

Nee, kosten voor deelname aan de training zijn € 45,00. Deelnemers krijgen voor onbeperkte tijd toegang tot de training. De kosten worden gebruikt om de online training mogelijk te maken, om het product technisch actueel te houden en om de kwaliteit te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Taal: 

Nederlands

De beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 
1.Gebruiksvriendelijkheid / informatie goed te begrijpen
2.Betrouwbaarheid
3.Privacy

Klik hier voor het volledige beoordelingsrapport >>

Gebruiksvriendelijkheid: 

Het programma Minder angst na kanker is voor iedereen toegankelijk, maar is vaak onderdeel van een behandeling. Wanneer je toegang hebt met je eigen inloggegevens wordt het programma goed uitgelegd. Je kunt alles terugvinden in je eigen dossier. Je krijgt automatische mailtjes en verder is er geen contact en feedback, dit is wat onduidelijk. Er zijn verwijzingen naar externe informatie of hulpbronnen maar dit is niet heel uitgebreid en er wordt weinig verwezen naar andere zorgverleners.

Waardering: 
Voldoende
Betrouwbaarheid: 

Minder angst bij kanker is ontwikkeld door therapeuten van het Helen Dowling Instituut (HDI). Het HDI is een erkende GGZ-instelling die psychologische zorg biedt aan mensen met kanker en hun naasten. Het programma heeft een duidelijke eigenaar, gebouwd op een betrouwbaar platform en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Er zijn naast het HDI geen andere organisaties betrokken bij de ontwikkeling, wel bij het onderzoek.

Waardering: 
Goed
Privacy: 

Het programma is gebouwd en beschikbaar op het online platform Karify welke aan alle privacy wetgeving voldoet. In het openbare gedeelte (voor iedereen toegankelijk) staat er meer over de manier waarop wordt omgegaan met persoonlijke gegevens dan in het programma zelf (alleen toegankelijk voor gebruikers van de therapie), daar is de info hierover wat summier. Teksten over dit onderwerp zijn wel lastig te begrijpen.

Waardering: 
Goed