Overzicht online ondersteuning bij borstkanker

Welke behandeling die je arts voorstelt past het beste bij jou? Aan welke (nazorg)ondersteuning heb jij behoefte? Probeer momenten te vinden om stil te staan bij wat voor jou belangrijk is. En bij je zorgen, wensen en vragen. Praat daarover met je zorgverleners en naasten.

Hier vind je een overzicht van keuzehulpen, zelfhulpprogramma's, apps en andere online ondersteuning die je hierbij in verschillende fasen kunnen helpen. Door deze te gebruiken en erover in gesprek te gaan, maak je het mogelijk dat de (na)zorg zo goed mogelijk op jou kan worden afgestemd. Het maken van keuzes tussen behandelingen wordt eenvoudiger. Je krijgt helder wat voor jou passende (psychosociale) ondersteuning is.

Bekijk per categorie welke online ondersteuning er is en lees daarover de evaluatie van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Dit overzicht is ontstaan vanuit het BVN project: overzicht online ondersteuning. Elk half jaar is er een evaluatieronde (laatste update: juli 2020). Wil je als organisatie een keuzehulp of andere online ondersteuning indienen? Vul dan dit formulier in. Veel gestelde vragen over het Overzicht online ondersteuning vind je hier.

Naast ons overzicht online ondersteuning, kun je ook gebruik maken van de Verwijsgids kanker en Mijn OOK. In de Verwijsgids kanker vind je adressen van zorgverleners die ondersteunende behandeling bij (borst)kanker bieden. Mijn OOK wijzer geeft informatie en advies op maat over wat belangrijk is om te leven met (of na) kanker.

Geïnspireerd op ons overzicht online ondersteuning is sinds februari 2021 de Onco Appstore gelanceerd. BVN is één van de initiatiefnemers van de Onco Appstore en mogelijk zal ons eigen overzicht daarin opgaan in de toekomst. Meer weten? Lees hier verder.

Let op: Een keuzehulp waarbij je informatie krijgt over verschillende behandelopties is vaak niet voor alle patienten geschikt. In een keuzehulp zelf staat vaak goed benoemd voor wie de keuzehulp wel/niet bedoeld is. Verschillende zaken kunnen daarbij een rol spelen, zoals of je man of vrouw bent, om welk stadium borstkanker het gaat of om welk type tumor. Overleg altijd met je arts of verpleegkundig specialist of de keuzehulp die je wilt gebruiken op jou van toepassing is.